Wij proberen zo milieu bewust mogelijk te telen.

Gewasbescherming

Om op de juiste manier te kunnen bemesten laten we eerst een bodem analyse maken.

Hierdoor is de kwaliteit van de grond en dus ziektewerendheid enorm verbeterd.

Wij streven er naar om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
zoveel mogelijk te beperken .

Daar waar mogelijk gebruiken we eerst biologische middelen om eventueel voorkomende ziekten en plagen te onderdrukken.

Onkruidbestrijding

Eremurus is een gevoelig gewas, er mag niet over groeiende gewas gespoten worden met een onkruidbestrijdings middel.

Onkruid wieden of schoffelen is tijdens de groei dan ook de beste optie.

Pas als het gewas weer zijn groene kleur verliest kunnen wij (indien noodzakelijk) de onkruidbrander inzetten om zo het overtollige onkruid te bestrijden.

Watergebruik

Bij het water geven kijken wij altijd naar de behoefte van de plant.

Door zoveel als mogelijk gebruik te maken van het drang water, via de drains of natuurlijke drang, vindt beregening via de beregenings installatie alleen plaats na een droge periode.

Hiervoor is bij de kas regenwater opgevangen, buiten word hiervoor het opervlakte water gebruikt.

Op deze wijze wordt er nagenoeg geen water verspilt en vind er ook zo min mogelijk uitspoeling van voedingsstoffen plaats.

Energie

De teelt van Eremurus in de koude kas en in de vollegrond is energie arm.

Energie die we tijdens de verwerking van de bloemen en bollen gebruiken is groene stroom.

Natuur

Het zo min mogelijk gebruiken van bestrijdingsmiddelen, heeft ervoor gezorgd dat lieveheersbeestjes en ander klein volk ons helpt met het in toom houden van ongedierte.

De bijen kunnen bij ons ook hun gang gaan, wij telen bijvriendelijk.

Afval 

Al het afval op ons bedrijf wordt gescheiden afgevoerd.

Groene restproducten gaan naar een composterings bedrijf
en kunnen zo weer dienst doen als grondverbeteraar.

 

Het is niet alleen de weg die je gaat, maar ook het spoor dat je achterlaat.

Deel deze pagina